Diensten
Trendimplementatie
Het coachen van bedrijven naar nieuwe producten of diensten aan de hand van businessmodel canvassen
Strategisch toekomstdenken
De creatie van plausibele toekomstscenario's volgens een welbepaalde structuur en methodologie
Trendlezing
Boeiende lezingen over de huidige en toekomstige trends die een sector, organisatie, bedrijf of product beïnvloeden
Coolhunting
Coolhunts vormen de bouwstenen van actuele trendontwikkelingen en worden gepresenteerd onder de vorm van coolhuntfilms, -rapporten, -magazines of presentaties
Trendanalyse & Trendrapporten
Op maat gemaakte trendrapporten op basis van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek, insights en algemene trends