Waarom uitgebreide trendanalyses noodzakelijk zijn voor sterke innovaties
6 maart 2020 - 14:00, by , in Nieuws, No comments

De rol van een trendwatcher bestaat er niet alleen in om trends te signaleren, te interpreteren en te verpakken in een mooi verhaal, dat luisteraars boeit en inspireert. Als ik in binnen- en buitenland lezingen geef, zorg ik ervoor dat ik met mijn trendverhalen de aanwezigen informeer, enthousiasmeer en soms ook wel een beetje bruskeer om reactie uit te lokken. Maar ik wil vooral het publiek stimuleren om diep na te denken over alle veranderingen, die op hen afkomen en hoe ze de toekomst op een realistische en hopelijk positieve manier kunnen benaderen.

Want trends gaan immers over processen van verandering die uiteindelijk resulteren in innovaties, die ons leven een stukje gemakkelijker moeten maken. Dat betekent ook dat de rol van de 21Ste eeuwse trendwatcher wel degelijk verschuift. Hij is niet alleen een goed verteller en inspirator, maar zijn rol evolueert in de richting van een gids en coach, die bedrijven helpt om trendanalyses te maken. Hierdoor kunnen de CEO, marketeer, product manager, innovation specialist of product designer met gespecialiseerde teams nieuwe waardevolle trendimplementaties of innovaties vorm geven. 

Welke trend kiezen?

De vraag is natuurlijk hoe je zo’n trendanalyse moet aanpakken? Je start vanuit een heersende consumententrend, die aansluit bij je huidige bedrijfsvoering, je visie, missie en waarden. Vanuit deze trend kan je een innovatief idee, product, service of zelfs business model en visie ontwikkelen. Momenteel zijn er zo’n 12 tal consumententrends die wij wereldwijd in alle culturen en economieën onderscheiden, gaande van het zoeken naar nieuwe statussymbolen, onze universele zoektocht naar zelfverbetering, de steeds prominentere rol van technologie in alle lagen van de economie, onze liefde voor het locale en het vluchtige, maar ook het belang van veiligheid in ons persoonlijk leven, maar evenzeer voor onze voeding of voor onze offline en online identiteit, enz.. 

Weet dat je duidelijk moet kiezen voor 1 van deze 12 heersende trends en dat de consumententrends een gemiddelde levensduur hebben van 5 tot 10 jaar. Daarna verschuift deze trend en krijg je ofwel een tegentrend of wordt deze trend minder belangrijk en zal een andere trend dominanter worden.

Wanneer je de trend éénmaal hebt gekozen, formuleer je op een heldere én eenduidige manier, welke de menselijke basisbehoeften zijn, die aan de basis liggen van deze trendontwikkeling. Hou niet alleen rekening met de basisbehoeften en consumentenverlangens, maar peil ook naar de veranderlijke basiswaarden en normen, die ten grondslag liggen aan deze trend. Om de basiswaarden te achterhalen is het boek de Nature of Human Values van Milton Rokeach nog altijd een sterke leidraad.

Wat is er veranderd?

In een volgende fase daag ik je uit om eens na te gaan welke de veranderingsfactoren zijn. Deze veranderingsfactoren gaan we opsplitsen in lange termijnveranderingen en korte termijn triggers. De lange termijn veranderingsfactoren verwijzen naar de diepere maatschappelijke trends, die wij als trendwatchers catalogeren als trendfactoren en wij gemakshalve in vakjes opdelen, zoals demografie, economie, sociaal-culturele factoren, technologie, ecologie en politiek-institutionele componenten. 

Zo kunnen we heel duidelijk demografische trends onderscheiden, zoals de groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, de vergrijzing, de multiculturalisering, de emancipering van de vrouw, generatieverschillen, etc.

Deze trendfactoren beïnvloeden elkaar. Zo heeft globalisering invloed op de demografie, maar ook op de economie, ecologie en het politiek-institutionele. 

Dus wij catalogeren wel, maar we houden rekening met de interactie tussen trendfactoren. Bij de trendanalyse is het essentieel dat de trendfactoren worden bepaald, die wel degelijk invloed uitoefenen op je gekozen consumententrend. Je beschrijft en documenteert dit proces op een heldere manier. 

Daarnaast zijn er de korte termijn triggers. Dit is wat er actueel gebeurd met jouw trend. Om dit te weten en in kaart te brengen, doe je beroep op diverse bronnen, zoals mainstream nieuwsmedia en gespecialiseerde vakmedia. Je activeert Google Alerts met trefwoorden, maar je kijkt evenzeer naar de ontwikkeling van bepaalde patenten, je bestudeert of bestelt marktonderzoeken en doe ook aan fieldresearch.  

Inspiratie en groeiende consumentenverwachtingen

Een gedegen trendanalyse houdt ook rekening met de groeiende consumentenverwachtingen. De vraag die je hier moet stellen gaat over wat consumenten/klanten binnen jouw trendkeuze verwachten van ontluikende innovaties. En houd er rekening mee dat consumenten en klanten de lat steeds hoger leggen, omdat ze gemakkelijk kunnen vergelijken, er een overaanbod is aan producten en diensten, die misschien net dat tikkeltje extra kunnen geven. De markt is vandaag hypertransparant geworden en ze evolueert met de snelheid van het licht De consument is soms apathisch, dan weer veeleisend, maar vooral meedogenloos als je niet aan zijn verwachtingen tegemoetkomt. 

Een sterke trendanalyse is ook creatief en zoekt daarom naar inspiratie. Inspiratie zijn voorbeelden of best practices van concurrenten, maar de inspiratie kan gerust uit andere sectoren komen of uit andere landen en continenten. Bestudeer deze voorbeelden, bestel eventueel deze producten, maak gebruik van deze diensten, analyseer hun sterktes en zwaktes en selecteer wat jij wil meenemen voor jouw nieuwe trendimplementatie.

Want vergeet één ding niet: Innovaties zijn geen synoniem voor uitvindingen, maar een innovatie bouwt steeds voort op bestaande dingen, en er wordt iets extra’s toegevoegd, waardoor we met zijn allen het idee, product, dienst, business model of de visie als nieuw ervaren. Alles in de samenleving, economie en marketing heeft immers te maken met perceptie en framing.

About author:

Een reactie achterlaten